Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Common Scoter distribution
U bevindt zich hier:

Opvallend hoge concentraties zwarte zee-eenden in de Hollandse kustzone

Zwarte zee-eend

 

Deze verblijven normaliter vooral ten noorden van de oostelijke Waddeneilanden, en in mindere mate in de Voordelta. In sommige jaren zijn echter grote groepen op andere plaatsen waargenomen. Tot nu toe was niet goed duidelijk wat hiervan de oorzaak was. 

Toen in 2016/17 ineens hele grote aantallen zee-eenden werden aangetroffen voor de kust van Noord Holland heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht of de voedseldichtheid een verklaring is voor de verspreiding van Zwarte Zee-eenden. We deden dit in samenwerking met Wageningen Marine Research en Altenburg & Wymenga. Recent zijn de resultaten van deze studie in gepubliceerd Limosa (Fijn et al. 2017). Een PDF van dit artikel is op te vragen via onderstaand email adres.

Resultaten van het onderzoek 

Zwarte Zee-eenden zijn echte benthosspecialisten. Ze foerageren op verschillende soorten schelpdieren die in en op de zeebodem leven. Dieren die zich op een bepaald type voedsel hebben gespecialiseerd, volgen vaak het voedselaanbod van deze soorten.

Door middel van tellingen vanuit een vliegtuig zijn de locaties van zwarte zee-eenden vastgesteld. Deze locaties zijn vervolgens vergeleken met gegevens van aantallen schelpdieren aldaar, die geschikt zijn als voedsel voor de zwarte zee-eend. Dit zijn o.a. de Halfgeknotte Strandschelp en Amerikaanse Zwaardschede. 

Uit deze studie bleek dat deze hoge concentraties zwarte zee-eenden inderdaad kon worden verklaard door de aanwezigheid van voedsel (zie onderstaande figuur). Andere factoren, zoals de hoeveelheid scheepvaart, spelen waarschijnlijk een minder belangrijke rol. 

Contactpersoon:

Verspreiding zwarte zee-eenden en voedselbeschikbaarheid