Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Mammals
U bevindt zich hier:

Inventarisatie en monitoring van zoogdieren

Het inventariseren en monitoren van zoogdieren kan verschillende doeleinden dienen. Vanwege natuurwetgeving kan het nodig zijn om het voorkomen van beschermde soorten in beeld te brengen. Daarnaast kan onderzoek informatie opleveren over o.a. de effecten van gevoerd beheer of het functioneren van faunapassages. Door de grote diversiteit van soorten zoogdieren worden voor het inventariseren van zoogdieren zeer uiteenlopende methoden toegepast. 

Inventarisatie van grondgebonden zoogdieren

Het voorkomen van zoogdieren wordt aangetoond met behulp van zichtwaarnemingen en sporenonderzoek. Bij sporenonderzoek wordt gezocht naar verblijfplaatsen, prenten in sneeuw, wissels, vraatsporen, haren in prikkeldraad, uitwerpselen, verkeersslachtoffers en prooien van roofvogels. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van fotovallen en infraroodcamera's, met name bij monitoring van faunapassages. Een specifiek onderdeel van het het onderzoek naar zoogdieren is het monitoren van verkeersslachtoffers

Zeezoogdieren

We hebben een specialistisch team van marien ecologen, professionele duikers, zeezoogdierspecialisten en zeevogelspecialisten die monitoringsprojecten uitvoeren in zoute wateren. In een aantal gevallen zijn dit projecten waarbij de effecten van menselijk handelen op zeezoogdieren zoals dolfijnen of zeehonden worden onderzocht. Meer hierover bij het thema 'effectstudies'.

 

 

Vleermuizen

Lees over vleermuisinventarisaties op onze aparte pagina over de inventarisatie en monitoring van vleermuizen