Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zeldzame libellen langs het Zwarte Meer en Kadoelermeer
U bevindt zich hier:

Zeldzame libellen langs het Zwarte Meer en Kadoelermeer: Noordse winterjuffer, gevlekte witsnuitlibel en sierlijke witsnuitlibel.

Bureau Waardenburg inventariseert voor Natuurmonumenten de insecten van het Zwarte Meer en Kadoelermeer, in het kader van de SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap).

Naast vrij algemene soorten van moerassen (vroege glazenmaker, glassnijder en bruine korenbout) zijn inmiddels al drie zeldzame soorten gevonden. Het zijn de Noordse winterjuffer, de gevlekte witsnuitlibel en maar liefst 5 individuen van de sierlijke witnuitlibel. De soorten komen alle drie voor in de nabijgelegen gebieden Wieden en Weerribben, maar de laatste soort is nauwelijks als zwerver buiten deze gebieden gevonden. 

Nieuwspagina's