Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zeevogels digitaal in beeld
U bevindt zich hier:

Zeevogels digitaal in beeld

Vliegtuigtellingen op de 'oude' manier
Grote mantelmeeuw

 

Bureau Waardenburg heeft de primeur om innovatieve digitale vliegtuigtellingen van vogels en zeezoogdieren uit te gaan voeren in Nederlandse en Belgische wateren.

We doen al jarenlang onderzoek naar zeevogels en zeezoogdieren. Samen met waarnemers van Deltamilieu Projecten tellen we vanuit een vliegtuig zesmaal per jaar alle vogels en zeezoogdieren boven en in de Nederlandse Noordzee (zie het meest recente rapport hier). In een raaienpatroon wordt in meerdere dagen de gehele Nederlandse Noordzee afgevlogen op een vlieghoogte van ongeveer 75 meter. Deze tellingen worden sinds 1984 uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat als onderdeel van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). 

HiDef / BioConsult.

Compleet beeld van de verspreiding van zeevogels

Vanaf februari 2021 gaan wij tweewekelijks een gebied rond windenergiegebied Borssele en een referentiegebied inventariseren om een compleet beeld in tijd en ruimte te krijgen van de verspreiding van zeevogels. Dit project is onderdeel van het Wozep-programma. De verzamelde beelden worden door Rijkswaterstaat gebruikt om een automatisch classificatie-algoritme te ontwikkelen en daarnaast gebruiken wij de resultaten om beter inzicht te krijgen in de verspreiding van zeevogels in offshore windmolenparken.

Contactpersoon: