Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zeeprik in de Niers
U bevindt zich hier:

Paait de zeeprik in de Niers?

Zeeprik (bron: soortenbank.nl)

 

De zeeprik: een bijzondere soort

Zeeprik (Petromyzon marinus)

 

Verspreiding en voortplanting


In het stroomgebied van de Maas was voortplanting van zeeprik tot nu toe alleen bekend uit rivier de Roer (Limburg), waar al sinds circa 15 jaar larven, juvenielen en optrekkende volwassen dieren worden aangetroffen.

In 2008 en 2020 is tijdens visonderzoek in de monding van de Niers een juveniele Zeeprik aangetroffen. Omdat het stroomgebied van de Niers een populatie rivier- en beekprik herbergt en de habitateisen voor voortplanting van zeeprik deels vergelijkbaar zijn met die van rivier- en beekprik, bestaat het vermoeden dat de gevonden juvenielen mogelijk afkomstig zijn van zeeprikken die zich in de Niers hebben voortgeplant. Er zijn echter geen andere waarnemingen van zeeprik in de Niers.

De in 2008 aangetroffen zeeprik
De in 2020 aangetroffen zeeprik

 

Environmental DNA (eDNA) onderzoek

Figuur 1. eDNA sample locaties Niers (1 t/m 4; zwarte cirkels). Rode cirkels: positieve detectie 25 mei 2021; Groene cirkel: positieve detectie 14 juni 2021; Oranje stip: positieve detectie 29 juni 2021

Waarnemingen
Het lijkt er dus op dat zeeprik paait in de Niers en mogelijk op meer plekken in het Maasstroomgebied. Het is een belangrijke soort voor het natuurbeleid, zowel voor de Kaderrichtlijn Water als voor Natura (Habitatrichtlijnsoort Bijlage 2). Er is echter nog weinig bekend over de voortplanting in Nederland, wat bescherming moeilijk maakt. Een groter onderzoek naar mogelijkheden voor een effectief herstel van de zeeprikpopulatie(s) in Nederland is dan ook een must als we verder willen komen met systeemherstel voor deze iconische gidssoort.

Hieraan werkten mee: Bureau Waardenburg (Nils van Kessel), Waterschap Limburg (Erik Binnendijk) en KBTS (Martin Kroes).

Contactpersoon Bureau Waardenburg: