Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Seals in the Dutch Delta
U bevindt zich hier:

Rustgebied voor zeehonden in de Voordelta

In 2010/2011 hebben we in opdracht van Rijkswaterstaat een advies opgesteld met betrekking tot de beschermde rustgebieden voor zeehonden in het Natura 2000-gebied de Voordelta.


Beschermd gebied voor zeehonden

Analyse zeehondenaantallen

Onze medewerkers hebben onderzocht of de zeehonden inderdaad in toenemende mate buiten het beschermde gebied verblijven. Hierbij is gebruik gemaakt van een analyse van een lange termijn dataset en is een relatie gelegd met veranderingen in plaatmorfologie. Vervolgens is een advies opgesteld ter aanpassing van het beschermde gebied, om instandhoudingsdoelstellingen te waarborgen.

Contactpersonen: