Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Populatiemodellen ganzen

Ganzen en habitat- en populatiemodellen

Het aantal ganzen (zowel de inheemse als de uitheemse soorten) is de afgelopen decennia exponentieel toegenomen, met een jaarlijkse toename van soms meer dan 20%. De discussie over schade aan belangen is daarmee ook toegenomen. Populatiemodellen kunnen behulpzaam zijn om aard en omvang van mogelijke maatregelen te bepalen die op reproductie en/of overleving aangrijpen (afschot, nestbehandeling, etc.).

Contactpersoon: