Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

U bevindt zich hier:en het nieuw aangelegde werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Het natuureiland wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen en schelpdieren. Gedurende vijf jaar zullen de adviesbureaus Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga de vogels, vleermuizen, vissen, waterplanten en schelpdieren bij het eiland en het windpark nauwlettend in de gaten houden.

Werk- en natuureilandVoor de start van het heien van de windturbinefundaties heeft Aannemersconsortium Zuiderzeewind het werkeiland gerealiseerd. Vanaf het moment dat de eerste windturbine draait, heeft het totale eiland een natuurfunctie en mag het niet meer als werkeiland gebruikt worden.Voor meer informatie: www.windparkfryslan.nl

Contactpersoon binnen Bureau Waardenburg: