Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecosysteemherstel met BESE-elements in Florida
U bevindt zich hier:

Ecosysteemherstel met BESE-elements in Florida

BESE-elements: oesters in CedarKey

Dit voorjaar reisden wij naar Florida af. We startten er verschillende pilotprojecten met BESE-elements.

De pilotprojecten richten zich op het bepalen van de functionaliteit BESE-elements, in relatie tot ecosysteemherstel in de volgende natuurlijke systemen:

- Ondergedoken waterplanten
- Sponzen
- Oesterbanken
- Kweldervegetatie
- Mangroves
- Zeegrasvelden

De projecten worden opgestart in samenwerking met o.a. de University of Florida, Southwest Florida Water Management District, The Nature Conservancy en North East Restoration Team (NERT).  

De initiatieven sluiten nauw aan bij eerdere resultaten en ontwikkelingen van de BESE-elements in Nederland. De eerste resultaten die het STW project Bridging tresholds dat gezamelijk uit gevoerd wordt met Radboud universiteit Nijmegen en NIOZ, onderschrijven de potentie van de BESE-elements voor diverse biobouwers.

Florida en Nederland kennen veel gelijkenissen met betrekking tot hun lage ligging, dicht bij zee en uitdagingen voor behoud en herstel van ecosystemen van kust en estuaria. Naast het opzetten van pilots, is internationale kennisuitwisseling onderdeel van de werkzaamheden.

Contactpersonen:

Bureau Waardenburg bezoekt Oyster restoration Punta Gorda (Foto: A. Birch The Nature Conservancy)