Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wet natuurbescherming in een notendop
U bevindt zich hier:

Informatiebijeenkomst Wet natuurbescherming

De informatiemiddag over de Wet natuurbescherming die wij organiseerden met ENVIR Advocaten op 03-11-2016 was een succes. Het aantal aanmeldingen overtrof het aantal plaatsen ruimschoots.

Op 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de huidige natuurwetgeving. De komst van deze nieuwe wet roept tal van vragen op, zoals: gelden er straks inderdaad minder regels en zullen de procedures sneller verlopen? Dit is immers wat het kabinet met de nieuwe wet beoogt. Tijdens de informatiemiddag gaven wij een toelichting op de verwachte veranderingen die de Wet natuurbescherming met zich brengt en hoe dit in de praktijk kan uitpakken. 

Inhoud informatiebijeenkomst

In de bijeenkomst lag de nadruk op delen van de nieuwe wet die het meest van belang zijn bij (voorbereidingen voor) ruimtelijke plannen en projecten. Dat zijn de regelingen over gebiedsbescherming en de bescherming van dier- en plantensoorten. Aan de invoering van de wet kleven nog de nodige onzekerheden, onder andere met betrekking tot de uitwerking van de provinciale bevoegdheden en de interpretatie en toetsingen van wettelijke bepalingen. Ook deze onzekerheden zijn de revue gepasseerd.

Onderwerpen:  

  1. Juridische aspecten van de Wet natuurbescherming. Wat zijn de verschillen met de huidige natuurwetwetgeving? Waar liggen kansen en bedreigingen voor nieuwe ontwikkelingen? Hoe verloopt het vergunningen- en ontheffingentraject? (spreker: Fleur Onrust, ENVIR Advocaten)
  2. Ecologische toetsingen onder de Wet natuurbescherming. Wat verandert er onder de Wet natuurbescherming en welke onzekerheden zijn er? Doorkijk naar de toetsingspraktijk onder de nieuwe wet met enkele voorbeelden. (spreker: Fleur van Vliet, Bureau Waardenburg)
  3. Programmatische aanpak beschermde soorten. Voorbeelden uit de praktijk in Tilburg en Westpoort Amsterdam. (spreker: Gerard Smit, Bureau Waardenburg)
  4. Hoe gaan provincies om met hun nieuwe bevoegdheden onder de Wet Natuurbescherming? Vergunning / ontheffing verlening en vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen. 

Meer informatie over de Wet natuurbescherming?

Contactpersoon: