Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Onderbouwing weidevogelvisie provincie Utrecht
U bevindt zich hier:

Onderbouwing weidevogelvisie provincie Utrecht

Wetenschappelijke basis

Voor de Provincie Utrecht hebben wij een bijdrage geleverd aan de visie voor weidevogels, bedoeld om toekomstig beheer en beleid ten aanzien van weidevogels vorm te geven. Het rapport dat hiervoor is opgesteld vormt de wetenschappelijke basis voor de uiteindelijke visie en bevat ecologisch advies ten aanzien van de keuzen betreffende het toekomstige weidevogelbeleid.

Trends en kennis vertaald in advies

Duurzame populatiedoelstelling

Contactpersoon: