Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Waterzuivering en waterberging polder Kijvelanden
U bevindt zich hier:

Waterzuivering en waterberging polder Kijvelanden

In het kader van de Wateropgave polder Kijvelanden hebben we  een plan opgesteld voor een natuurlijk waterzuiveringssysteem.

Dit is een integraal inrichtingsplan voor een natuurlijk waterzuiverings- en bergingssysteem voor zowel afgevoerd stedelijk water als ingelaten rivierwater.

In het project worden deze functies gecombineerd met natuurontwikkeling en extensieve recreatie in polder Kijvelanden (omgeving van Rhoon en Hoogvliet). We voerden deze opdracht uit voor Waterschap Hollandse Delta

Voor nadere informatie over waterberging en waterzuivering, kunt u contact opnemen met: