Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Water treatment with mussels in the Dutch Delta
U bevindt zich hier:

Waterzuivering door Driehoeksmosselen in het Volkerak-Zoommeer

In opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland is, i.s.m. TNO-MEP, in de periode 2001 - 2004 het project 'Waterzuivering door Driehoeksmosselen in het Volkerak-Zoommeer' uitgevoerd.

Filteren van driehoeksmosselen (Nb: onderstaande methode van waterzuivering met mosselfilters wordt door ons niet meer toegepast)

Aanleiding voor dit project waren filtratieberekeningen aan Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in de Zuidelijke Randmeren, waaruit bleek dat dagelijks een groot deel van het watervolume gezuiverd wordt. Het project bestond uit een waterbeheersexperiment en een waterzuiveringsexperiment.

Waterzuiveringsexperiment