Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Watersysteemrapportage Maas
U bevindt zich hier:

Watersysteemrapportage Maas

Verankerde bakenboom langs de Maas bij Grave
Grote waternavel in de geul van Batenburg

 

De eerste planperiode voor de KRW (2010-2015) is afgerond. De tweede planperiode (2015-2021) is in volle gang, de derde periode is in voorbereiding (2021-2027). Deze maatregelen zijn broodnodig want de  de kwaliteitsdoelen voor de Maas zijn in 2020 nog niet gehaald. Vooralsnog ligt de nadruk op het realiseren van de afgesproken kilometers en hectares, maar in 2027 moeten de kwaliteitsdoelen ook gehaald zijn. 

Er wordt hard gewerkt aan de waterkwaliteit van de Maas. Sinds de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht is, gebeurt dit op allerlei fronten tegelijk: er worden maatregelen en regelgeving uitgerold ter verbetering van de fysische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater, de inrichting wordt verbeterd voor waterplanten, macrofauna en vissen, en de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit wordt beschermd.

Belangrijk bij de hieronder te downloaden watersysteemrapportage is de KRW-kwaliteit. De rapportage biedt een overzicht van de biologie, habitat en natuur in het stroomgebied van de Maas. Het focust zich op de waterlichamen van de Maas; Bovenmaas, Grensmaas, Zandmaas, Bedijkte Maas, Beneden Maas en Bergsche Maas.

Download de rapportage

Contactpersoon: