Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Waterkwaliteit Maas verbetert, doelen nog niet bereikt
U bevindt zich hier:

Waterkwaliteit Maas verbetert gestaag, doelen nog niet bereikt

De waterkwaliteit van de Maas is de afgelopen decennia voor veel parameters verbeterd, maar de doelen voor de Kaderrichtlijn Water zijn desondanks niet bereikt. Dit blijkt uit een analyse die Bureau Waardenburg heeft uitgevoerd voor Rijkswaterstaat Zuid Nederland. 

De analyse geeft inzicht in de waterkwaliteitsontwikkeling van de Maas in de afgelopen decennia en brengt dit in relatie met de ecologische kwaliteitsparameters voor de Kaderrichtlijn Water. De analyse richt zich specifiek op de Grensmaas, omdat voor dit riviertraject een Natura 2000 beheerplan opgesteld moet worden, waarbij deze informatie nodig is.

Betere waterkwaliteit resulteert niet onmiddellijk in toename van flora en fauna

Naast verbetering van leefomgeving ook KRW-uitwerking opnieuw onder de loep

Het rapport geeft ook een aantal kritische kanttekeningen en aanbevelingen, zoals de constatering dat de KRW-doelen voor vis niet realistisch zijn. Deze vereisen namelijk de terugkeer van lokaal uitgestorven soorten als steur en elft. Ook lijkt het reguliere monitoringssysteem te grof om lokale verbeteringen waar te nemen. Dit kan met gerichte projectmonitoring verbeterd worden. 

Naast het voortzetten en verfijnen van inrichtingsmaatregelen en het verder verbeteren van de waterkwaliteit, loont het dus ook om ook de KRW-uitwerking nog eens goed onder de loep te nemen en meer op maat te maken. Dan zou de Grensmaas in 2021 toch een eind richting het einddoel moeten kunnen komen.

Download hier het rapport 'Waterkwaliteit Grensmaas'.

Lees hier meer over de watersysteemrapportage Maas, hier is ook het rapport uit 2021 te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: