Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Wandelende poelen
U bevindt zich hier:

Wandelende Poelen, bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid

Ontwerp voor de nieuwste ecozone van Gemeente Alkmaar

Polder de Boekelermeer wordt geleidelijk omgevormd tot bedrijventerrein. Om er voor te zorgen dat de reeds aanwezige beschermde soorten er kunnen blijven leven, wordt een stelsel van ecologische zones ingericht door gemeentes Alkmaar en Heiloo. De meest kritische doelsoort van de ecologische zones is de rugstreeppad.

De rugstreeppad heeft kleinschalig pionierwater nodig om zich voort te planten, droge vergraafbare grond om zich overdag in te graven en te overwinteren en een lage open vegetatie om in te foerageren. Bij een standaard ecologische parkinrichting en het beheer ervan ontstaat echter snel een permanent dichte begroeiing in poelen en op het land.

In de nieuwste ecologische zone wordt het landdeel daarom opgehoogd met schraal zand en zorgt beheer met de kraan voor pionieromstandigheden in het terrein met 'wandelende poelen' en kaal zand.

In het ontwerp voor de nieuwste ecozone van de gemeente Alkmaar wordt rekening gehouden met natuur, recreatie, en landschapsbeleving.

Rugstreeppad
Larven rugstreeppad
Proces van de wandelende poelen

Wandelende poelenEinde jaar 3 wordt daarom de vegetatie uit de poel verwijderd en wordt de poel gedempt met zand dat vrij komt uit een nieuw gegraven poel verderop.
Op deze manier is er altijd een geschikt voortplantingswater en overwinteringsplek aanwezig voor de rugstreeppad.

Oeverzwaluwwanden

In de nieuwe ecologische zone van de gemeente Heiloo wordt het wandelen van de poelen gecombineerd met het afsteken van oeverzwaluwwanden. Deze combinatie blijkt erg goed te werken en een win-winsituatie op te leveren. Op de pagina 'Beheer met kraan voor rugstreeppad en oeverzwaluw' is meer te vinden over de oeverzwaluwwanden.

Contactpersoon: