Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vogelonderzoek in Antarctica
U bevindt zich hier:

Vogelonderzoek in Antarctica

Antarctische Aalscholver kolonie Killingbeck Island nabij Rothera. Foto: Richard Phillips (British Antarctic Survey)

 

Samen met de British Antarctic Survey gaat Bureau Waardenburg veldonderzoek doen naar het vlieggedrag van zuidpooljagers en Antarctische aalscholvers rond Rothera Point in Antarctica.

Important Bird Area (IBA)

Ryder Bay, een baai bij Adelaide Island in Antarctica, is aangewezen als Important Bird Area (IBA) voor de zuidpooljager en Antarctische aalscholver, omdat meer dan 1% van de wereldpopulatie van beide soorten daar broedt. Op basis van eerdere studies bleek 10.3% van alle paartjes zuidpooljagers en 3.5% van alle Antarctische aalscholvers hier te broeden (lees het artikel hier

Rothera Point, Adelaide Island, Antarctica. Foto: British Antarctic Survey.

 

Onderzoek

Tussen 2021 en 2024 gaat een promovendus van de Universiteit van Cambridge onder begeleiding van Bureau Waardenburg onderzoek doen naar de verspreiding, demografie en het vlieggedrag van zuidpooljagers en Antarctische aalscholvers rond Rothera Point en nabijgelegen eilanden. Hij gebruikt hiervoor een vogelradar van Bureau Waardenburg om op lokale schaal de vliegintensiteit in kaart te brengen. Vlieghoogtes worden bepaald met een Laser Range Finder en er worden GPS-loggers gebruikt om individuele jagers en aalscholvers te volgen in het gebied en tijdens foerageertochten op zee. Al deze data over het vlieggedrag gaan een duidelijk beeld opleveren van het aanvaringsrisico voor beide soorten. Dit risico wordt vervolgens gecombineerd met de demografische bevindingen van een langetermijnstudie naar overleving en reproductie van broedvogels om tot een inschatting te komen van populatie-effecten van de voorgenomen bouw van windturbines aldaar. Op basis van deze uitkomsten wordt de afweging gemaakt of daadwerkelijk tot de bouw en ingebruikname van windturbines wordt overgegaan.

Radar ornithologie en GPS-loggers

Naast een uitgebreide training in radar-ornithologie in 2021 start een medewerker van Bureau Waardenburg samen met de promovendus het veldwerk in december 2021. Hierbij is vooral onze kennis op het gebied van radar-ornithologie en het aanbrengen van GPS-loggers op zeevogels essentieel. De volgende jaren van het onderzoek hebben wij een adviserende en begeleidende rol bij de uitwerking van de resultaten en de uiteindelijke afweging. Op onze website zullen we regelmatig verslag doen van de belevenissen in het verre Zuiden.

Contactpersoon:

Broedende Zuidpooljager op Rothera Point in Antarctica. Foto: Richard Phillips (British Antarctic Survey)