Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Hoe bepaal je het voedselaanbod voor dassen
U bevindt zich hier:

Hoe bepaal je het voedselaanbod voor dassen?

Niet alle regenwormen voedsel voor dassen

Het favoriete voedsel van dassen zijn regenwormen. In Nederland komen zo'n twintig soorten regenwormen voor van verschillende groottes en met verschillende levenswijzen. Sommige soorten leven aan het bodemoppervlak, anderen juist diep onder de grond en er zijn soorten die overdag diep in de grond zitten en 's nachts naar het oppervlak komen om te eten. Alleen regenwormen die aan het oppervlak leven of komen zijn voor dassen te vangen.

Onderzoeksmethode aanbod regenwormen
Wansink, D.E.H. & P-B. Broeckx, 2011. Mogelijkheden voor tijdelijke waterberging in dassengebied Heumen-Noord. Rapportnr. 11-051. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Contactpersonen: