Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Flight activity of birds over the North Sea
U bevindt zich hier:

Vliegbewegingen van vogels boven de Noordzee

Bureau Waardenburg heeft in Ibis, het gerenommeerde tijdschrift van de British Ornithological Union, een artikel gepubliceerd over vliegbewegingen van vogels boven de Noordzee. Deze gegevens werden tussen 2007 en 2010 met een radar verzameld als onderdeel van het monitoringsprogramma rond Offshore Windmolenpark Egmond aan Zee (OWEZ). 

Aantallen en risicohoogte

De auteurs gaan in op patronen in aantallen vogels die door en over dit park vlogen en op welke hoogte ze dat deden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de lokale zeevogels (zoals meeuwen en aalscholvers) en vogels op seizoenstrek (zoals zangvogels). 

In totaal vliegen naar schatting jaarlijks 1,6 miljoen vogels op risicohoogte (tussen de 25 en 115 meter boven het wateroppervlak, waar de rotoren van windturbines draaien) door het park. De grootste aantallen vogels werden waargenomen tijdens de najaarstrek. Vogels werden tot op 1,5 kilometer hoogte waargenomen met de radar maar de grootste aantallen vlogen in de onderste 100 meter. Het weer (en dan met name de wind) was van invloed op de vlieghoogte en vliegintensiteit van vogels. Daarnaast was de tijd van de dag ook bepalend.

Milieu Effect Rapportage, MER, voor offshore windmolenparken

De gegevens uit dit onderzoek vormen belangrijke input gegevens voor inschattingen van de effecten van toekomstige windturbines op zee op verschillende vogelsoorten. Aan de hand hiervan worden Milieu Effect Rapportages voor offshore windmolenparken opgesteld.

Contactpersoon: