Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vleermuisvriendelijk na-isoleren
U bevindt zich hier:

Vleermuisvriendelijk na-isoleren? Het kan!

Risico's voor vleermuizen bij na-isolatie

In het kader van energiebesparing wordt op grootschalige wijze het na-isoleren van woningen gepromoot. Vanuit milieuperspectief is na-isolatie een goede ontwikkeling. Voor dieren die in onze woningen leven niet. Vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen kunnen nadelige effecten ondervinden van na-isolatie. Vleermuizen kunnen tijdens het na-isoleren sterven en verblijfplaatsen worden er definitief ongeschikt door gemaakt. Het realiseren van grootschalige isolatiedoelstellingen kan zelfs leiden tot ernstige achteruitgang van sommige soorten vleermuizen.

Onderzoek naar vleermuizen voorafgaand aan na-isolatie is kostbaar

Woningcorporaties weten meestal wel dat zij met vleermuizen rekening moeten houden. Voor particulieren is het probleem complex. Particulieren en aannemers zijn vaak niet op de hoogte en beseffen niet dat na-isoleren vervelende gevolgen kan hebben voor vleermuizen. De Wet natuurbescherming verbiedt echter handelingen die een negatief effect kunnen hebben op vleermuizen.

Voorafgaand aan na-isolatie moet daarom onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen worden gedaan. Dit onderzoek vraagt om deskundigheid: een aannemer kan wellicht op basis van keutels de aanwezigheid van vleermuizen vermoeden. Maar hij is veelal niet in staat de aanwezigheid van vleermuizen uit te sluiten, omdat zonder zichtbare sporen toch vleermuizen aanwezig kunnen zijn.

Onderzoek door een deskundige kan de kosten van na-isolatie aanzienlijk verhogen. Particulieren kunnen die extra kosten niet altijd opbrengen, waardoor onderzoek achterwege blijft. Met andere woorden: de huidige aanpak bij van na-isolatie van particuliere woningen is niet alleen schadelijk voor vleermuizen, maar leidt ook tot overtreding van de Wet natuurbescherming.

Pilot: onderzoek naar vleermuizen in de gemeente Amersfoort

Samen met gemeente Amersfoort hebben we, in opdracht van het ministerie van BZK, een pilot-project uitgevoerd om te kijken hoe na-isolatie bij particulieren wel vleermuisvriendelijk kan. In dit kader is stadsdekkend onderzoek gedaan, zijn vrijwilligers opgeleid en is in samenwerking met aannemers onderzocht op welke manier met vleermuizen rekening kan worden gehouden bij na-isolatie. Dit heeft geleid tot veel kennis en een werkwijze die de Amersfoortse vleermuizen beter beschermt. Deze werkwijze kan ook in andere gemeenten worden toegepast. 

Voor meer informatie over vleermuisvriendelijk na-isoleren neemt u contact op met: