Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Mitigatie en compensatie binnen de Flora- en faunawet: vleermuiskasten als casestudy
U bevindt zich hier:

Artikel in Journaal Flora- en faunawet

Mitigatie en compensatie binnen de Flora- en faunawet: vleermuiskasten als casestudy

Om negatieve effecten op vleermuizen als gevolg van ruimtelijke ingrepen te verzachten wordt in veel gevallen, al dan niet ter overbrugging naar een definitieve oplossing, gebruik gemaakt van vleermuiskasten.  Dit is een  laagdrempelige maatregel, zowel wat betreft kosten als de uitvoering. Het is echter de vraag onder welke voorwaarden vleermuiskasten een effectieve maatregel zijn ter vervanging van verblijfplaatsen.

In opdracht van Provincie Noord-Brabant heeft de Zoogdiervereniging in samenwerking met Bureau Waardenburg, onderzoek gedaan naar vleermuiskasten. Hiervoor hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het gebruik van vleermuiskasten. 

In dit artikel in het Flora en faunawet journaal worden de bevindingen van het onderzoek kort weergegeven en aangegeven wat dit betekent voor het gebruik van kasten als onderdeel van in ontheffingen opgenomen mitigerende en compenserende maatregelen.

Publicaties