Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vleermuisvriendelijke verlichting voor fietspad
U bevindt zich hier:

Fietspad met vleermuisvriendelijke verlichting in Oosterhout

Copyright foto: gemeente Oosterhout

Vleermuizen zijn gevoelig voor verstoring door verlichting. Wanneer een verlichte fietsroute wordt aangelegd door een bosgebied, is een goed plan is noodzakelijk.

 

De gemeente Oosterhout wilde een vrij liggend fietspad realiseren langs de druk bereden verbindingsroute over de Hoevestraat en de Wethouder van Dijklaan. Uit ons onderzoek in 2016 was al gebleken dat er verschillende soorten vleermuizen gebruik maakten van de (bomen op de) route en dat maatregelen nodig waren om verstoring te voorkomen. 

Oplossingen om effecten op vleermuizen te voorkomen

Door een grondige boomanalyse en de keuze voor een slingerende route konden veel bomen gespaard blijven. Daarnaast moest worden nagedacht over een manier om het fietspad te verlichten met zo min mogelijk verstoring van vleermuizen. 

De oplossing is gevonden in een innovatief systeem van slimme verlichting, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste technieken en inzichten rond verstoring door licht op vleermuizen. Het volgende is gerealiseerd:

  • een lichtgekleurd wegdek, waardoor er minder licht nodig is om het pad goed te zien na zonsondergang
  • LED-verlichtingsarmaturen, voorzien van amberkleurig vleermuisvriendelijk licht
  • een dynamisch verlichtingssysteem, verdeeld in blokken van enkele honderden meters langs de route: wanneer een fietser een sensor passeert, neemt het verlichtingsniveau tijdelijk toe waarna het automatisch weer dimt,
  • een getrapt verlichtingsprogramma, zodat afhankelijk van het tijdstip een hogere of een lagere lichtintensiteit wordt ingeschakeld.

Het fietspad wordt alleen verlicht wanneer dat nodig is, waardoor vleermuizen veel minder door de verlichting worden verstoord. 

Gelijktijdig zijn ook de oude armaturen van de al bestaande verlichting langs de autorijbaan vervangen voor LED-armaturen met amberkleurig licht. Het verlichtingsniveau daar is verlaagd en voorzien van een vleermuisvriendelijk statisch dimregime, zodat op vaste tijdstippen meer of juist minder verlichting nodig is. 

Feestelijke opening fietspad

Het fietspad met bijbehorende verlichting is in de loop van 2018 aangelegd en op 25 oktober 2018 feestelijk geopend. Op de website van de fabrikant van de armaturen is het project en een filmpje van de opening terug te vinden.