Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visstandbeheerplan Ilperveld
U bevindt zich hier:

Visstandbeheerplan Ilperveld

In het Ilperveld worden al geruime tijd natuurherstelprojecten uitgevoerd. Onderdeel van de natuurherstelprojecten, de aanwijzing als Natura 2000 gebied en de doelen in het beheerplan, is herstel van gezonde vispopulaties.

Bureau Waardenburg heeft richtlijnen voor beheer en inrichting op gesteld. De richtlijnen zijn primair gericht op verbetering van vispopulaties. 

Naast richtlijnen voor actief biologische beheer, waarbij brasem en karper wordt afgevangen, zijn een aantal beheer- en inrichtingsadviezen gegeven ter herstel van de vispopulatie.

Rapport:

van den Boogaard, B. R.J.W. van de Haterd, P.H.N. Boddeke en J.H. Bergsma, 2010. Visstandbeheerplan Ilperveld met aandacht voor overige natuurwaarden. Rapportnummer 10-049, Bureau Waardenburg bv, Cullemborg.

Contactpersoon: