Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Fish stock management
U bevindt zich hier:

Visstandbeheer

Een verantwoord beheer van de visstand is voor de natuurwaarden en sport- en beroepsvisserij van wezenlijk belang. Een visstandbeheerplan kan daarbij wenselijk zijn. Dergelijke plannen zijn verplicht voor Rijkswateren.

Een voorbeeld van visstandbeheer is Actief Biologisch Beheer (ABB). Bij ABB worden vissen verwijderd en/of uitgezet. Op langere termijn zijn het waterbeheer en de inrichting meestal echter sterker bepalend voor de visstand.

Visstandbeheerplan

Wij kunnen u adviseren bij het opstellen van een visstandbeheerplan.

Contactpersoon: