Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vissen voor vogels in de Voordelta
U bevindt zich hier:

Vissen voor vogels in de Voordelta

Met behulp van een door ons ontwikkelde nieuwe vistechniek hebben we onderzoek gedaan naar vis die zich net onder het wateroppervlak bevindt. Het gaat om soorten die dienen als voedsel voor jonge sterns.

Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte

Aanleiding voor het onderzoek is compensatie in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De Tweede Maasvlakte ligt in Natura 2000-gebied en negatieve effecten moesten voor aanleg gecompenseerd worden. Het project 'Monitoring natuurcompensatie Voordelta' brengt de effectiviteit van de compensatiemaatregelen in beeld. Het onderzoek gebeurt in opdracht van Deltares en Rijkswaterstaat Waterdienst.

Vis in Natura 2000 gebied

Onderdeel van dit project is onderzoek naar de verschillende voedselgebieden die voor de jongen van grote sterns van belang zijn. Omdat nog onbekend is in welke mate Grote sterns binnen de begrenzingen van het Natura 2000-gebied vis vangen en om welke soorten vis het gaat, is het onderzoek daarop toegespitst.

Aangepaste visbemonstering

Speciaal voor het onderzoek hebben we een specifiek aangepaste wonderkuil ingezet. Door onder andere de toepassing van drijvers hebben we de bemonsteringen kunnen uitvoeren in de eerste meter van de waterkolom. Het gebruik van kleine boten zorgt ervoor dat wij ook in de ondiepe delen kunnen bemonsteren, bijvoorbeeld rondom zandplaten.

Vis als Vogelvoedsel

Met de hulp van onze vogelspecialisten hebben we gericht die plekken opgezocht waar sterns en meeuwen aan het foerageren waren. Hierdoor kan een relatie gelegd worden tussen de gebieden waar sterns foerageren en het aanbod van vis ter plaatse. We hebben op meerdere locaties jonge sprot, haring en behoorlijke aantallen zandspiering gevangen. Onderzoek in de broedkolonies wijst uit dat al deze drie soorten vis belangrijke voedselbronnen zijn voor jonge Grote sterns. Het project krijgt in 2012 een vervolg.

Contactpersoon: