Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vismigratie Spaarndam
U bevindt zich hier:

Vismigratieonderzoek Spaarndam

Glasaal bij Spaarndam

In het voorjaar van 2014 zijn we gestart met onderzoek naar het aanbod en de doortrek van zoet-zout migrerende vissen bij vier kunstwerken in Spaarndam.

 

De overgang van zout naar zoet

In Nederland zijn veel overgangen van zout naar zoet water afgesloten waardoor de migratie van zout-zoet migrerende vissoorten wordt beperkt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil daar in haar beheersgebied verandering in brengen. De gemalen bij Katwijk en Halfweg zijn inmiddels vispasseerbaar gemaakt. Van het Boezemgemaal in Spaarndam, en het nabij gelegen Vijzelgemaal, de Kolksluis en de Grote Sluis, is niet duidelijk in hoeverre het van belang is voor zoet-zout migrerende vissen.

Simultaan meten  

Belangrijk doel van het onderzoek is bepalen welk van die vier kunstwerken in het complex het grootste aanbod en doortrek van vis heeft. Door gelijktijdig te meten, weten we zeker dat eventuele verschillen in aanbod of doortrek ook daadwerkelijk worden veroorzaakt door verschillen tussen de kunstwerken.

 

Van glasaal is bekend dat migratie zeer geconcentreerd kan optreden. Op momenten dat de watertemperatuur stijgt, neemt de migratie van glasaal toe. Om de ontwikkeling van de watertemperatuur te volgen, hebben we op twee locaties permanente temperatuurloggers geplaatst.

Veel glasaal

Tijdens het onderzoek zijn vele duizenden glasalen aangetroffen. Het onderzoek wijst onder andere uit dat  niet alleen glasaal, maar ook soorten als driedoornige stekelbaars de Rijnlandse Boezem willen optrekken. Om de doortrek mogelijkheden voor vis te verbeteren wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland bepaald welke maatregelen het meest kansrijk zijn.

Als u meer wilt weten over het onderzoek naar migratiemogelijkheden van glasaal bij gemalen kunt u contact opnemen met: