Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visie Zuidrand Groene Hart
U bevindt zich hier:

Visie op recreatie in het Groene Hart

De opgave

In de Alblasserwaard zoeken omliggende gemeenten ruimte voor groene en recreatieve ontwikkelingen. Dit is nodig vanwege toenemende recreatiebehoefte en herstructurering van binnensteden. Ook bestaat de wens om landschappelijk meer eenheid te brengen in het gebied. Het gaat om ruimte voor de volgende ontwikkelingen

  • de aanleg van recreatieve knooppunten
  • verbeteren van de gebiedsentrees
  • opwaarderen recreatief padenstelsel door aanleg ontbrekende schakels
  • aanleg structurerende landschapselementen, waarin recreatieve voorzieningen, waterberging en mogelijk ook energieopwekking integraal kunnen worden ontwikkeld.

Hiervoor hebben we, samen met BWZ-ingenieurs, 'de Visie Zuidrand Groene Hart' opgesteld. We deden dit in opdracht van Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Van visie naar vormgevingDraagvlak

Contacpersoon: