Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Webcam live visdief
U bevindt zich hier:

Live! - Broedende visdieven observeren via een live webcam op het Markermeer

Visdieven 's nachts
Visdieven overdag

Na een aantal succesvolle pilots ligt er ook dit jaar weer een speciaal ingericht ponton voor visdieven op het Markermeer. En met succes!

Tijdens het broedseizoen 2018 zijn op onze website de live-videobeelden direct te bekijken

Pontons als kunstmatig broedeiland

In 2014, 2015 en 2016

Inzet van pontons als vervangende broedlocatie

Visdieven broeden in kleine natuurgebieden net achter de dijk. Door werkzaamheden aan de dijk kunnen visdieven verstoord worden. Het visdiefponton kan ingezet worden als een tijdelijke, vervangende broedlocatie.

Contactpersoon: