Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Visbemonstering in de Eems-Dollard
U bevindt zich hier:

Visbemonstering in de Eems-Dollard

Overgangswater belangrijk voor vis

Het visonderzoek

Kaderrichtlijn Water

Naast het uitvoeren van de bemonstering in het voor- en najaar worden de resultaten ook getoetst met behulp van de KRW-maatlat voor overgangswateren. De Eems-Dollard en de Westerschelde zijn de enige waterlichamen in Nederland met het KRW-type 'Overgangswater met matig getijdeverschil (O2)'. De uitwerking en KRW-beoordeling worden later dit jaar afgerond.

Contactpersoon: