Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren
U bevindt zich hier:

Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren

Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkomen is er in 2006 door de Unie van Waterschappen een gedragscode opgesteld, die is goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken. In de gedragscode zijn onder andere schadebeperkende maatregelen als het sparen van minimaal 25% van de vegetatie en het terugplaatsen van vissen opgenomen. Om de effectiviteit van deze maatregelen te bepalen is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar het aandeel van de vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt.

In dit artikel gepubliceerd in het tijdschrift van RAVON (67 | DECEMBER 2017 | JAARGANG 19 | NUMMER 4) leest u er meer over. Gertrud Berg van team Noord van Bureau Waardenburg schreef mee aan dit artikel.

Contactpersoon:

Publicaties