Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Verbeelding-communicatie
U bevindt zich hier:

Goede communicatie tijdens de ontwikkeling van een inrichtingsplan

Een visie, plan, beleidskader of ontwerp moet kwaliteit toevoegen aan de plek en beantwoorden aan de vragen van deze tijd. Goede communicatie die is afgestemd op de doelgroep vinden wij belangrijk. Bij visuele communicatie kunt u denken aan fotomateriaal, kaarten, schetsen, beeldmanipulaties en infographics verwerkt in posters, flyers, presentatiepanelen of interactieve presentaties.

Voor de uitvoering van ruimtelijke plannen is draagvlak bij belanghebbenden nodig. In tijden van decentralisatie en bezuinigingen is het ook meestal nodig dat verschillende partijen uit de samenleving bijdragen aan de realisatie van een plan. Daarbij is goede communicatie vanzelfsprekend onmisbaar.

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk dat betrokkenen het goede beeld voor ogen hebben. Het visualiseren van het streefbeeld is daarbij een hulpmiddel. Allerlei vormen van visuele communicatie zoals film,Video beeldbewerking, posterpresentatie of beeldanimatie kunnen wij daarbij inzetten.

Intensieve samenwerking met partijen kan leiden tot bijzondere oplossingen waarbij meerdere doelen verenigd worden en een meerwaarde voor een gebied ontstaat. Een goede communicatie leidt tot evenwichtige inbreng van verschillende belangen, wat een goed fundament vormt voor besluitvorming.