Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Veldgids invasieve waterplanten in Nederland
U bevindt zich hier:

Veldgids invasieve waterplanten in Nederland

Sommige van deze soorten gaan woekeren en vormen dan een bedreiging voor de waterhuishouding en of de biodiversiteit.

Probleemsoorten
Bureau Waardenburg en Communicatiebureau De Lynx hebben een herkenningsgids voor invasieve waterplanten gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV. In de veldgids zijn 20 soorten opgenomen die, samen met de Plantenziektenkundige Dienst, zijn geselecteerd omdat ze risicovol zijn. Naast bekende probleemsoorten als grote waternavel zijn ook minder bekende soorten opgenomen, zoals waterwaaier en verspreidbladige waterpest.

Herkenning
Slechts een paar soorten zijn opgenomen in de Nederlandse Flora. Daarom besteedt het boekje extra aandacht aan de herkenning; van elke soort zijn twee foto's opgenomen en tekeningen van details (speciaal hiervoor gemaakt door het Rijksherbarium). Met de gids kunnen vrijwel alle invasieve waterplanten in Nederland op naam worden gebracht. Waterbeheerders kunnen hiermee snel herkennen of het een risicovolle invasieve soort is en sneller in actie komen. Anderen kunnen sneller een preciezere melding doen, bij voorbeeld via www.waarneming.nl . De veldgids wordt in mei 2010 verspreid onder de doelgroepen en kan dan waarschijnlijk ook besteld worden bij het ministerie van LNV.

Contactpersoon:

Publicaties