Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Veldgids beschermde soorten Utrecht
U bevindt zich hier:

Veldgids Beschermde planten en dieren Utrecht

Stedelijk gebied is rijk aan natuur. Ook beschermde natuur. In elke stad en gemeente leven wettelijk beschermde planten en dieren. Vaak wonen die soorten die wonen in onze huizen, kantoren, grachten en bermen.

Het doel van de Flora- en faunawet is instandhouding van in het wild levende planten en dieren. Ook de gemeente moet zich aan de wet houden en zal bij haar activiteiten rekening moeten houden met beschemde soorten. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

De bescherming goed geregeld 

Gemeente Utrecht geeft invulling aan zorgplicht voor beschermde soorten door te werken met gedragscodes. Daarin staat beschreven op welke manier bij werkzaamheden omgegaan moet worden met beschermde soorten.

De kennis over welke soorten beschermd zijn en waar zij voorkomen, blijkt in de praktijk echter lastig over te brengen. Hoewel veel aannemers en medewerkers tegenwoordig gecertificeerd worden middels cursussen, blijft herkenning van en omgaan met beschermde soorten in het veld toch lastig. Daar heeft de gemeente wat op bedacht: een veldgids met informatie over beschermde soorten. 

Belangrijke bijdrage aan de Veldgids

Bureau Waardenburg heeft belangrijke bijdragen aan deze veldgids geleverd en is trots op het eindresultaat. De veldgids staat vol foto's van de in Utrecht voorkomende soorten en de biotopen waarin zij leven, met toelichting in heldere taal. Dat zit dus wel goed met de bescherming van natuur in Utrecht. 

Download de veldgids.

Lees meer op de nieuwssite DeStadUtrecht.nl