Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vegetatieonderzoek gemeente Nijmegen 2020
U bevindt zich hier:

Vegetatieonderzoek en maaibeheer gemeente Nijmegen

Brede lathyrus
Aardaker

De gemeente Nijmegen past het maaibeheer aan ten behoeve van een hogere biodiversiteit. Het beheer wordt insectenvriendelijker door de maaidatum en de maaifrequentie waar mogelijk aan te passen. Om het effect van het aangepaste beheer op de biodiversiteit te meten is een vegetatiemeetnet opgezet. Bureau Waardenburg heeft in 2020 de nulmeting uitgevoerd.

Nulmeting

      o    gulden sleutelbloem
      o    knikkende vogelmelk
      o    pilvaren
      o    rozetkruidkers
      o    steenanjer

Contactpersoon: