Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Overzicht vegetatiekarteringen voor RWS-CIV
U bevindt zich hier:

Overzicht vegetatiekarteringen voor RWS

Overzicht Vegetatiekarteringen (incl. habitattypenkarteringen) en structuurkarteringen uitgevoerd voor RWS-CIV

Vanaf 1992 zijn door Bureau Waardenburg luchtfoto-geleide vegetatiekarteringen in opdracht van RWS-CIV (voorheen Meetkundige Dienst) uitgevoerd, van voornamelijk buitendijkse terreinen (zoals kwelders). Het betreft de volgende gebieden:

 • 2019              Boschplaat Terschelling, 1:10.000 (2200 ha)
 • 2018              Kwelders Texel en Kop van Noord-Holland, 1:5000 (1140 ha)
 • 2017              Schorren Westerschelde, inclusief Saeftinghe 1:5000 (3350 ha)
 • 2015              Friese en Groninger vastelandskwelders 1:10.000 (5500 ha)
 • 2014              Zwin en Verdronken Zwarte Polder 1:5000 (resp. 80 en 45 ha)
 • 2014, 1996    Schorren en slikken van de Oosterschelde 1:5.000 (2200 ha)
 • 2012, 2006    Boschplaat Terschelling 1:10.000 (2200 ha)
 • 2011              Grevelingen (incl. Habitatkartering) 1:10.000 (3500 ha)
 • 2009, 1997    Kwelderwerken Friesland en Groningen 1:10.000 (4600 ha)
 • 2006, 1995    Dollard & Punt van Reide 1:10.000 (720 ha)
 • 2004, 1996    Schorren en slikken Westerschelde 1:5000/1:10.000 (2600 ha)
 • 2003              Kroon's Polders Vlieland (incl evaluatie effecten dijkdoorbraak)
 • 1998              Zuidelijk deel Lauwersmeer 1:10.000 (structuurkartering)
 • 1995              Sluftergebied Voorne 1:5.000 (50 ha)
 • 1995              Sieperdaschor 1:5.000 (100 ha)
 • 1993              Krammer-Volkerak 1:5.000 ( 2000 ha)
 • 1992              Markiezaat 1:10.000 (1800 ha)
 • 1992              Lek, Afgedamde Maas, Oude Maas en Boven-Merwede

 Daarnaast zijn ecotopenkarteringen uitgevoerd van de volgende gebieden:

 • 2013  Rijntakken Noord-oost
 • 2012  Rijn-Maasmonding
 • 2011  IJsselmeer-gebied
 • 2011  Grevelingen (4000 ha)
 • 2011  Veerse Meer (2100 ha)
 • 2008  Maas
 • 1999  Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch

Zie ook het overzicht van vegetatiekarteringen voor terreinbeherende organisaties

Contactpersoon: