Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vegetation mapping in North-Holland's dune reserve
U bevindt zich hier:

Vegetatiekarteringen Noordhollandse duinen

Karteringen drinkwaterbedrijven PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet

Karteringen Noord-Hollands duinreservaat 2007-2008 

In 2007 was dat het terreindeel Wijk aan Zee-Noord, circa 200 hectare (Inberg et al., 2008). Als vervolg op deze kartering heeft PWN ons de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een vegetatiekartering in 2008 van het zuidelijk terreindeel bij Wijk aan Zee en het terreindeel Heemskerk van het Noordhollands Duinreservaat (totaal circa 580 hectare).

De kartering maakt deel uit van de vegetatiekartering van het gehele duingebied dat beheerd wordt door de PWN, in de periode 2004-2009. De PWN vegetatiekarteringen spelen een rol bij de evaluatie van het door PWN gevoerde beheer. Ze geven inzicht in de ontwikkeling van natuurdoelen en geven de mogelijkheid deze periodiek te evalueren en bij te sturen.

Vegetatiekarteringen PWN terreinen 2011

In het veldseizoen van 2010 is PWN van start gegaan met een nieuwe vorm van monitoring. Het betreft een monitoring op vegetatiekundige grondslag van processen en natuurkwaliteit van de bij de door PWN beheerde terreinen. De monitoring bestaat uit een steekproefinventarisatie van vegetatie, plantensoorten en enkele aspecten. In 2011 is deze vorm van monitoring voortgezet en in dat jaar hebben wij de monitoring uitgevoerd.

Daarnaast hebben we in 2011 de opnamen van de permanente kwadraten  in de Amsterdamse Waterleidingduinen verzorgd.

Monitoring Life+ project Amsterdamse Waterleidingduinen, nulmeting 2012-2014

Post-monitoring Life+ project Amsterdamse Waterleidingduinen 2015

Het doel van dit project is de post-monitoring op de plekken waar herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en de analyse van de veranderingen ten opzichte van zowel de nulsituatie als doelsituatie. De postmonitoring betreft de herhaling van 367 opnames verspreid door de AWD en het maken van 5 aanvullende referentieopnames in het Haasveld, met dezelfde mensen als bij de nulmeting.

Meer over vegetatiekarteringen

Overzicht vegetatiekarteringen voor terreinbeherende organisaties.

Voorbeeldprojecten van vegetatiekarteringen in het kader van SNL, met korte beschrijving.

Meer over vegetatiekarteringen op basis van luchtfoto's.

Contactpersonen: