Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Urban development and the natterjack toad
U bevindt zich hier:

Urban development and the natterjack toad (Bufo calamita) - implementation of the Habitats Directive in the Netherlands

Rugstreeppad

De rugstreeppad is een internationaal strikt beschermde soort die in Nederland weliswaar op de Rode Lijst staat maar regelmatig opduikt bij stadsontwikkelingsprojecten. In een artikel in Proceedings of the 13th Congress of the Societas Europaea Herpetologica worden de mogelijkheden voor het inpassen van compenserende maatregelen in grootschalige projecten geschetst. Tevens wordt aangegeven dat tijdelijk braakliggend terrein in bouwprojecten een bijdrage kan leveren aan lokale populaties. De gangbare aanbeveling om het gebruik van tijdelijk terrein door rugstreeppadden te voorkomen is eerder nadelig voor de dieren. Het artikel geeft een set van praktische maatregelen waarmee dit gebruik mogelijk wordt gemaakt en overtreding van verbodsbepalingen kan worden voorkomen. 

De betekenis van braakliggend terrein voor soorten als de rugstreeppad is later onderkend in beleidsnota "Tijdelijke Natuur'.

Publicaties