Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Nieuwe collega's bij Bureau Waardenburg
U bevindt zich hier:

Versterking Bureau Waardenburg

In de eerste helft van 2017 hebben wij dertien nieuwe medewerkers in dienst genomen. Graag stellen wij deze collega's, in alfabetische volgorde, aan u voor. 

Met deze nieuwe medewerkers versterken we expertise en breiden we onze dienstverlening uit!

dr. A. (Astrid) Potiek
medewerker sector Vogelecologie
Natuurwetgeving, effectstudies infrastructuur, populatiedynamica, modelontwikkeling, statistiek 
vorige werkgever: Universiteit Bielefeld (Duitsland)

dr. B.M.C. (Bart) Grutters
medewerker sector
 Aquatische Ecologie
zoetwaterecologie, invasieve soorten, data-analyse, inheemse en exotische waterplanten
vorige werkgever: Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

E.L. (Elisa) Bravo Rebolledo, MSc 
medewerker sector Vogelecologie 
onderzoek zeevogels en zoogdieren, effectstudies offshore, bemonstering en onderzoek maaginhoud gestrande zeezoogdieren op plastics

H. (Hans) de Jong
teamleider technische ondersteuning 
systeembeheer en ICT, gebouw-, en materieelbeheer, techniek, innovaties
vorige werkgever: Consort (zzp)

ing. J. (Jurryt) Zwerver 
medewerker GEO, GIS datamanagement
specialist geografische informatiesystemen ontwikkelen en toepassen van GIS- en database toepassingen 
vorige werkgever: HaskoningDHV Nederland B.V.

drs. M.A.A. (Michelle) de la Haye 
projectleider sector Aquatische Ecologie 
beleidsstudies, monitoring & natuurontwikkeling, studies ingevolge Kader Richtlijn Water
vorige werkgever: Eurofins AquaSense B.V.

dr. ir. M. (Miriam) Schutter 
projectleider sector Aquatische Ecologie 
(tropische) mariene ecologie, koraalrifherstel 
vorige werkgever: Future4Reefs academic consulting (zzp)

ir. R. (Reinder) Torenbeek 
projectleider sector Aquatische ecologie 
beleidsstudies, monitoring & natuurontwikkeling, studies ingevolge Kader Richtlijn Water 
vorige werkgever: Torenbeek Consultant (zzp)

drs. R.C.J.M. (Rob) van Dijck 
adviseur Personeel & Organisatie Ontwikkeling 
interne coaching en begeleiding 
vorige werkgever en huidige nevenbaan: Dao Ding bedrijfsopleiding en training (zzp)

R.P. (Robert) Middelveld MSc 
medewerker GEO, GIS datamanagement
specialist geografische informatiesystemen en statistiek, ontwikkelen en toepassen van GIS- en database toepassingen
vorige werkgever: Wageningen Universiteit (WUR)

dr. R.E. (Roland) van der Vliet 
projectleider sector Vogelecologie 
onderzoek vogelecologie, effectstudies, monitoring en natuurtoetsing windenergieprojecten en infrastructuur op land
vorige werkgever: Tauw B.V.

S. (Scipio) van Lierop, MSc 
medewerker sector Vogelecologie 
beheer en inrichting, soortbescherming, monitoring en natuurtoetsing windenergieprojecten en infrastructuur op land
vorige werkgever: Ministerie EZ Directie Energie en Omgeving en Van Lierop Natuuradvies & Onderzoek (zzp)

Y. N. (Yvonne) Radstake, MSc 
medewerker sector Vogelecologie 
monitoring en natuurtoetsing windenergieprojecten en infrastructuur op land
vorige werkgever: Vogeltrekstation

Nieuwsberichten