Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Toetsing en beoordeling Rijkswaterlichamen aan nieuwe maatlatten Kaderrichtlijn Water
U bevindt zich hier:

Toetsing en beoordeling Rijkswaterlichamen aan nieuwe maatlatten Kaderrichtlijn Water

We hebben van alle waterlichamen van Rijkswaterstaat de biologische kwaliteitselementen getoetst aan de nieuwe maatlatten van de Kaderrichtlijn Water (KRW)*. 
Drie van onze medewerkers (Dille Wielakker, Maarten Japink en Dirk Kruijt) beoordeelden de toestand van de kwaliteitselementen macrofyten, fytobenthos, macrofauna, vis en fytoplankton. 

*Referenties en Maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water, 2015 - 2021.

Wij deden dit in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst. De nieuwe KRW-maatlatten zijn in het najaar van 2012 landelijk vastgesteld. Op 1 maart 2013 moesten alle waterbeheerders in Nederland hun wateren toetsen aan deze nieuwe KRW-maatlatten: de zogenoemde upload in het KRW-portaal. 

Toetsing aan nieuwe KRW-maatlatten

Voor de KRW-toetsing moesten we enkele analyses uitvoeren om nieuwe data te genereren. Zo is per waterlichaam "de waterdiepte tot waar waterplanten kunnen groeien" bepaald of het "percentage van de oever dat begroeid is met oevervegetatie" of "het aandeel bovenmaatse snoekbaars"

Beoordeling aan KRW-doelen Rijkswaterstaat

Alle berekende EKR-scores van de zoete wateren zijn beoordeeld aan de doelen. Zo kon per waterlichaam naast een EKR-score ook een beoordeling goed, matig, ontoereikend of slecht bepaald worden. 

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met:

Ook van kreken zijn de biologische kwaliteitselementen getoetst aan de nieuwe maatlatten van de Kaderrichtlijn Water (KRW).