Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Tientallen papegaaiduikers
U bevindt zich hier:

Meer dan 10.000 papegaaiduikers boven de Nederlandse Noordzee

In een raaienpatroon wordt de gehele Nederlandse Noordzee afgevlogen. Hierbij worden alle vogels onder en naast het vliegtuig geteld.

Sinds 1989 worden zes maal per jaar alle vogels en zeezoogdieren boven en in de Nederlandse Noordzee geteld. We waren zeer verrast toen we in februari 2020 tientallen papegaaiduikers telden. Dit betekent dat er op de hele Nederlandse Noordzee duizenden papegaaiduikers aanwezig waren.

In het kader van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands, een biologisch en chemisch monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat, telden we samen met Deltamilieu Projecten begin februari de zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat vanuit een vliegtuig.

Meer dan dertig jaar inventarisaties boven en in de Noordzee

Dit monitoringsprogramma, MWTL loopt al sinds 1989 en heeft als doelstelling veranderingen van de aantallen zeevogels en zeezoogdieren op de Nederlandse Noordzee te kunnen beschrijven. Behalve de zeevogels en zeezoogdieren op het NCP worden ook jaarlijks de overwinterende eiders, grote en zwarte zee-eenden en toppers in de Waddenzee en Noordzeekustzone vanuit de lucht geteld. Daarnaast is het mogelijk om populatiegroottes te bepalen voor specifieke gebieden, zoals offshore Natura 2000-gebied Friese Front.

Zes keer per jaar wordt de gehele Nederlandse Noordzee geteld. In een raaienpatroon wordt in meerdere dagen de gehele Nederlandse Noordzee afgevlogen, waarbij alle vogels in een nauwe band onder en naast het vliegtuig geteld worden. 

10.000+ papegaaiduikersWaarom er in februari zoveel papegaaiduikers in de Nederlandse Noordzee aanwezig waren is niet bekend. Opvallend was dat de vogels redelijk verspreid over het gehele gebied gezien werden. Met name in het noordelijk deel van de Nederlandse Noordzee, ten zuiden van de Doggersbank, werden meerdere groepjes vastgesteld.

Na de zomer van 2020 zijn alle statistische analyses van dit meetprogramma gedaan en konden we de balans opmaken! Hoeveel papegaaiduikers waren er nou echt op de Nederlandse Noordzee in februari? De analyses hiervan, en een vergelijking met resultaten van eerdere vliegtuigtellingen, is gepubliceerd in Sula, het tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep. Lees de publicatie over de papegaaiduikers op zeevogelgroep.nl >>

Alle rapporten uit eerdere jaren zijn openbaar en te vinden via de publicatiedatabank van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voor meer informatie over inventarisaties neemt u contact op met: