Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Nieuwe teamleider Vogelecologie
U bevindt zich hier:

Nieuwe teamleider Vogelecologie

Onze nieuwe teamleider Ruben Fijn

Per 1 september 2020 heeft Ruben Fijn het stokje van teamleider Vogelecologie overgenomen van Hein Prinsen.

Hein heeft sinds begin 2015 samen met Camiel Heunks met veel plezier leidinggegeven aan de sector Vogelecologie. Samen hebben zij deze sector uitgebouwd tot de huidige 20 enthousiaste en ervaren medewerkers waarin, verdeeld over 2 teams, de kennis van moderne onderzoek- en modelleertechnieken ruimschoots voorhanden is. Naast ecologische advisering in ruimtelijke procedures, verricht de sector Vogelecologie aansprekend veldonderzoek naar o.a. gebiedsgebruik en gedrag van vogels ter land, ter zee en in de lucht en publiceert hier regelmatig over in vakbladen. Camiel blijft aan als teamleider en Hein gaat zich bezig houden met een nieuwe rol binnen de organisatie.

Overdracht en nieuwe rollen

Hein blijft als senior adviseur, met name gericht op de natuurinclusieve energietransitie, werkzaam binnen het team. Daarnaast zal hij zich voor de helft van zijn tijd richten op (internationale) marktontwikkeling om de behoefte in binnen- en buitenland naar innovatieve oplossingen voor ecologische vraagstukken nog beter te matchen met de kennis en kunde die Bureau Waardenburg in huis heeft.

Na een interne sollicitatieprocedure is Ruben Fijn als nieuwe teamleider aangesteld. Ruben is sinds 2007 bij Bureau Waardenburg werkzaam, met name in onderzoeksprojecten die betrekking hebben op zeevogels en zeezoogdieren, zoals bijvoorbeeld (de analyse van) zeevogeltellingen, het volgen van vogels op zee met GPS-loggers en kleurringen en het in kaart brengen van vliegbewegingen van vogels met vogelradars. In dit werkveld zal hij uiteraard actief blijven, maar daarnaast heeft hij heel veel zin om aan zijn nieuwe rol als teamleider samen met Camiel een succesvolle invulling te geven.