Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Team Mariene Ecologie van start
U bevindt zich hier:

Team Mariene Ecologie van startReefGuard Bahamas, Van Oord DMC

 

Om (aan)vragen over versterking/ontwikkeling van natuur op zee,  macrofauna analyse, ecologie van kustwatersystemen en grote binnenwateren nog beter te kunnen beantwoorden hebben we een nieuw team.

- AE3 - 'Mariene Ecologie' nieuw team vol expertise 

herstel schelpdierbanken).

In toenemende mate wordt de expertise van Bureau Waardenburg gevraagd voor de versterking/ontwikkeling van natuur in de Noordzee, Waddenzee en in de (Zeeuwse) Delta. Met name de bouwactiviteiten van windparken op zee biedt legio mogelijkheden om de Noordzeenatuur te versterken. Bureau Waardenburg is betrokken bij de ecologische kant van alle windmolenparken zoals die nu op de Noordzee gerealiseerd zijn of op korte termijn gerealiseerd gaan worden.

InternationaalHet team stelt zich kort voor:

Edwin Kardinaal is per 1 april jl bij BuWa actief en aangesteld als teamleider Mariene Ecologie, hij is afgestudeerd als Marien milieubioloog aan de RuG en gepromoveerd aan de UvA op het gebied van genetische diversiteit van blauwalgen. Hij is al jaren actief met toepassen van (e)DNA technieken in allerhande aquatische vraagstukken. Edwin wordt vooral blij van het werken aan innovatieve projecten in een mariene setting.

Floor Driessen, afgestudeerd als marien bioloog aan de RuG. Ze maakt deel uit van ons professionele duikploeg. Floor duikt al haar halve leven op zoek naar het benthos op harde substraten, scheepswrakken en offshore platforms. Floor wordt erg enthousiast van het vergroten van haar soortenkennis en draagt graag bij aan multidisciplinaire projecten, met name op de Noordzee.

Helga van der Jagt, afgestudeerd als bioloog aan de WUR en (bijna) gepromoveerd aan het  Alfred Wegener Institute of Polar and Marine Research op het gebied van koolstofcyclus in de (diepe) oceaan. Helga werkt zowel graag zelfstandig als binnen een team en vooral het uitvoeren van a tot z: expeditie voorbereiden, logistiek organiseren en (veld)werk uitvoeren en rapporteren.

Joost Bergsma
, afgestudeerd als dierbioloog aan de WUR en werkt aan projecten met een praktische (duik)component. Joost wordt vooral blij van het toepassen van innovatieve (monitorings) technieken, het zelf verzinnen daarvan, toepassen in de praktijk en zien dat het werkt!

Karin Didderen is afgestudeerd als Mariene Bioloog aan de RuG en houdt zich intensief bezig met natuurherstelprojecten op de Noordzee (met name oesterriffen) en het werken met de innovatieve BESE elements die inzetbaar blijken in allerhande zoutwatermilieus zoals kwelders, mangroven en koraalriffen.

Margot Maathuis, afgestudeerd in 2018 aan de UvA als aquatisch ecoloog. Als student heeft Margot onder andere met succes bijgedragen aan de NICO (Netherlands Initiative Changing Oceans) expeditie. Daarnaast is ze actief in projecten die zich bezighouden met oesterbankherstel. Margot werkt graag in teamverband aan avontuurlijke projecten waarin nieuwe inzichten te ontdekken zijn.

Miriam Schutter is afgestudeerd als dierbioloog aan de WUR en gepromoveerd aan de WUR op het gebied van aquacultuur en fysiologie van koralen. Tijdens haar onderzoeken in Taiwan en Mexico heeft ze zich verder gespecialiseerd in o.a. de seksuele voortplanting van koraal en rifherstel. Miriam werkt graag aan innovatieve (tropische) projecten waarbij haar expertise kan worden ingezet voor het begrijpen en beschermen van belangrijke mariene ecosystemen zoals koraalriffen.

Tom van der HaveContactpersoon: