Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

STW research on BESE

Beurs voor vier jaar onderzoek naar BESE elements


Biologisch afbreekbare structuur van aardappelzetmeel
Mosselbroed op BESE structuur

Startmotor voor ecosysteemherstel

Het onderzoeksvoorstel DEVELOPING MULTIPURPOSE BIODEGRADABLE STRUCTURES FOR GENERATING ECOSYSTEM SERVICES - 'Bridging Thresholds' - betreft onderzoek naar de inzet van biologisch afbreekbare structuren (BESE) als startmotor voor ecosysteemherstel. 

Technologiestichting STW: 'realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers'.

Kennisinstellingen, marktpartijen en eindgebruikers

Vier jaar onderzoek (2016-2019), onder leiding van Tjisse van der Heide van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bureau Waardenburg zal in deze periode een post-doc positie invullen. Naast Bureau Waardenburg, zijn in het project kennisinstellingen, marktpartijen en eindgebruikers betrokken. Behalve de RUN zijn het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en Technische Universiteit Delft als kennisinstelling betrokken bij het onderzoek.

Zeg ken jij de mosselmat?

De natuur herstellen met plastic matjes? Het zou zomaar de perfecte oplossing kunnen zijn voor aangetaste natuurgebieden die er niet meer op eigen kracht bovenop komen. Een bijzondere structuur van biologisch afbreekbaar plastic kan de natuur een flinke duw in de goede richting geven.

Het is een soort ecologisch kip-en-eiprobleem: veel beschadigde natuurgebieden kunnen alleen herstellen als er al natuur is. Kleine mosseltjes bijvoorbeeld, vormen alleen een nieuwe mosselbank als er iets is waar ze zich aan kunnen hechten, bij voorkeur andere mosselen. Hetzelfde probleem doet zich voor bij jonge kwelder- of laagveenplanten. Lees het volledige interview met Tjisse vander Heide op de website van NWO

Meer informatie is te lezen op de STW website, RUN website.

Zie ook de product-website van BESE-elements.

Contactpersoon: