Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Structuur karteren met een satelliet?
U bevindt zich hier:

Structuur karteren met een satelliet?

De Biesbosch is een prachtig, maar lastig toegankelijk gebied. De omgevallen bomen, alom aanwezige brandnetels en haagwinde, die zich overal doorheen vlecht en het lopen bemoeilijkt, maken het karteren van planten en vegetatiestructuur in dit gebied niet eenvoudig. Zie ook  .

Voor dergelijke gebieden kan het karteren van de vegetatiestructuur met behulp van satellietbeelden uitkomst bieden. De technieken en resolutie van de beelden worden steeds beter en satellietbeelden zijn op steeds grotere schaal vrij verkrijgbaar. 

Veldwerk, satellietbeelden en techniek combineren

Veelbelovend voor de toekomst

Het gebruik van stellietbeelden blijkt een veelbelovende techniek te zijn voor het karteren van de vegetatiestructuur. De satellietbeeldkartering borduurde voort op een eerder door Altenburg & Wymenga uitgevoerde satellietbeeldkartering. Op deze manier hoopten we de methode te kunnen verbeteren.

De techniek wordt nog verder doorontwikkeld om in de toekomst gebruikt te kunnen worden voor beleidsdoelen zoals SNL-karteringen (vegetatiestructuur) en als basis voor N2000-habitattypekaarten. Momenteel is de betrouwbaarheid nog niet hoog genoeg voor een gedetailleerde kartering met veel verschillende structuurtypen.

Bureau Waardenburg werkt de techniek samen met Staatsbosbeheer en in samenwerking met Netherlands Space Office verder uit, zodat het in de toekomst landelijk ingezet kan worden. 

Veldwerk, satellietbeelden en techniek combineren.

Contactpersoon: