Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effecten straatverlichting Stadsbos Tilburg
U bevindt zich hier:

Een lichtplan voor het Stadpark van Tilburg

Verlichting Stadspark Tilburg, satellietfoto.

De gemeente Tilburg wil inzicht krijgen in de effecten van straatverlichting op natuur. Veel paden lopen door het Stadsbos van Tilburg en overwogen wordt een aantal daarvan te verlichten. Een afwegingskader vanuit het oogpunt van de natuur kan het keuzeproces voor de te verlichten paden vergemakkelijken. 

Straatverlichting in het Stadsbos

Het Stadsbos van Tilburg heeft aansluiting op (andere) donkere gebieden en dat is mede bepalend voor de natuurwaarden. We hebben daarom voor de gemeente een beoordelingskader opgesteld waarin de locatie van de lampen, het verlichtingsregime, het? type verlichting en de alternatieven kunnen worden afgewogen. Het kader is gebaseerd op de natuurwaarde van het Stadsbos en een literatuuronderzoek naar effecten van verlichting.

Variabel lichtregime

In bepaalde gevallen kan het instellen van een Variabel Licht Regime, in Nederland nog maar weinig toegepast, negatieve effecten op natuurwaarden beperken. Hierbij wordt de periode waarin verlichting wordt toegepast, de duur van verlichting en de timing aangepast. In de zomer (korte nachten met veel activiteit van dieren) wordt verlichting vermeden. In het winterhalfjaar wordt verlichting alleen in de avond en ochtend toegepast. 

In Engeland wordt op veel wegen de verlichting teruggebracht of uitgezet tussen middernacht en 05:00 uur. De verlichting is gekoppeld aan een centraal monitoring systeem dat de verlichting uitzet of dimt (tot 30% of 1 lux) als het menselijk gebruik laag is. Het beperken van verlichting tot de schemerperiode zal niet altijd tot de gewenste beperking van effecten op natuur leiden omdat veel dieren juist tijdens de schemering actief zijn. Wel levert het een aanzienlijke besparing in kosten op (Stone et al. 2015). 

Lees ook over een onderzoek in Duitsland over het effect van verlichting op insecten.

Wilt u meer weten over verlichting en natuur, neemt u dan contact op met: