Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Shutdown on demand
U bevindt zich hier:

Stilstandvoorziening windturbines Eemshaven

Hoe kan de sterfte onder vogels tijdens de nachtelijke seizoenstrek over de Eemshaven zoveel mogelijk worden beperkt met behulp van een stilstandvoorziening? We onderzochten dit samen met Altenburg & Wymenga en de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de Provincie Groningen, Rijkswaterstaat en ministeries van LNV en EZK.

 

Windenergie in de Eemshaven

Deze samenkomst van een groot aantal windturbines en een groot aantal migrerende vogels leidt, in vergelijking tot andere windparken op land in Nederland, lokaal tot een relatief hoog aantal aanvaringsslachtoffers onder (trekkende) vogels.

In totaal vallen er bij de bestaande windturbines jaarlijks gezamenlijk enkele duizenden vogelslachtoffers, waarvan ca. 45% bestaat uit zangvogels op seizoenstrek.

In deze film geven wij u een samenvatting van de doelstelling en aanpak van het onderzoek.

Onderzoek naar stilstandvoorziening voor trekvogels

Met het oog op de geplande uitbreiding van de windparken in de Eemshaven wil de provincie Groningen, verantwoordelijk voor de vergunning- en ontheffingverlening voor de windparken in het kader van de Wet natuurbescherming, het aantal aanvaringsslachtoffers onder trekvogels zoveel mogelijk beperken. Een manier om dit te bereiken is door de windturbines stil te zetten op momenten dat grote aantallen vogels (op rotorhoogte) over de Eemshaven trekken. Om de kosten van een dergelijke maatregel zo veel mogelijk te beperken, moet het optreden van een lokale piek in aantallen trekvogels zo ver mogelijk van tevoren voorspeld kunnen worden (bij voorkeur minimaal twee dagen van tevoren).

In dit kader heeft de provincie Groningen, samen met Rijkswaterstaat (RWS) en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een onderzoeksconsortium opdracht verstrekt voor nader onderzoek naar de interactie tussen windturbines en trekvogels. Het uiteindelijke doel is om een model te ontwikkelen waarmee momenten met een hoog risico op het optreden van grote aantallen slachtoffers onder trekvogels minimaal 48 uur van tevoren voorspeld kunnen worden. Op basis van dergelijke voorspellingen kunnen windturbines stilgezet worden om de aantallen slachtoffers te beperken.

Kenmerken van de nachtelijke trek van zangvogels en slachtofferonderzoek

Het onderzoeksconsortium bestaat uit drie partijen: De Universiteit van Amsterdam (UvA), Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga (A&W). De UvA heeft de kenmerken van de nachtelijke trek van zangvogels op grotere schaal in beeld gebracht met behulp van een weerradar die zich op het Duitse eiland Borkum bevindt. Bureau Waardenburg heeft in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 gedurende ca. 2 maanden per seizoen de kenmerken van de nachtelijke trek van zangvogels over de Eemshaven in kaart gebracht met behulp van een innovatieve 3D-vogelradar

Meer over de uitkomsten van het onderzoek is (naar verwachting eind 2019) beschikbaar op de website van de Provincie Groningen.