Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Steeds meer meerval
U bevindt zich hier:

Steeds meer meerval

Medewerkers van Bureau Waardenburg met een meerval.

 

Er worden steeds meer meervallen gevangen in de Nederlandse wateren. Wij zoeken uit wat dit betekent voor de rest van het onderwaterleven.

Vissen met lengtes van 2 meter in de Nederlandse rivieren? Dat klinkt als visserslatijn uit een ver verleden. Maar niets is minder waar, want steeds vaker worden er enorme vissen gevangen in de Nederlandse wateren. Het gaat hier om de Europese meerval (Silurus glanis), de grootste zoetwatervis die ons land rijk is. Deze mysterieuze dieren zijn de laatste decennia bezig met een flinke opmars in ons land. Om in kaart te brengen hoe deze opmars zich ontwikkelt en wat deze opmars mogelijk voor het ecosysteem betekent heeft Bureau Waardenburg voor Rijkswaterstaat in beeld gebracht wat er bekend is over deze soort in de Nederlandse grote wateren.

Grote meervallen in het kort


De feiten boven water halen

Behalve de grote omvang van de vis zelf is er ook een grote omvang van vraagstukken rondom deze soort. Tot nu toe is slechts een handjevol onderzoeken uitgevoerd naar de Europese meerval in Nederland. De verspreiding van de soort is voor het laatst in 2011 in kaart gebracht. Sindsdien heeft de soort zijn opmars verder voortgezet. Ook staat de meerval steeds vaker in de belangstelling van de media en vormen zich allerlei meningen over de opmars van de soort. Kortom, tijd om de actuele situatie in kaart te brengen en de feiten boven water te halen!Een van de meest prangende vragen rondom de opmars van de Europese meerval betreft de invloed van de meerval op het Nederlandse ecosysteem. De impact van Europese meerval op de visstand in de Nederlandse wateren is op basis van deze deskstudie niet vast te stellen. Diverse bronnen uit het buitenland indiceren dat negatieve effecten op beleidsrelevante soorten (doelsoorten voor bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, het Aalbeheerplan of herintroducties) mogelijk zijn. Aan de andere kant zijn er ook aanwijzingen dat de Europese meerval een positief effect op het ecosysteem heeft, doordat exotische soorten zoals rivierkreeften en Ponto-Kaspische grondels mogelijk ook een belangrijk onderdeel van het dieet vormen.
Wat de werkelijke invloed van de Europese meerval op het ecosysteem is en hoe de toekomst eruitziet met deze zoetwaterreus als toppredator in onze wateren is te achterhalen met behulp van gericht veldonderzoek. Wij zijn dan ook druk bezig met de eerste plannen op te stellen voor een vervolgonderzoek.  

Kijk hier voor de gehele rapportage.

Contactpersoon: