Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Statistics

Data inwinning, beheer & verwerking

Statistiek

Een aantal van onze medewerkers is gespecialiseerd in statistiek. Het toepassen van statistiek is geen doel op zich maar een middel om gegevens te analyseren en te duiden. Statistiek wordt gebruikt voor trendanalyses (voor- en achteruitgang) of ruimtelijke analyses van verspreiding in relatie tot bijvoorbeeld habitat.

Statistische analyse technieken

Meest gebruikt zijn General Linear Models waaronder verschillende typen regressie analyses, waaronder GAM (General Additive Models; voor trendanalyse) en multilevel

Kwaliteitsborging statistische analyses

Voor back-up en kwaliteitsborging vragen wij geregeld advies bij statistisch specialisten als Highland Statistics en Biometris, de statistische eenheid van Wageningen UR. Verschillende medewerkers hebben cursussen bij deze twee organisaties gevolgd.

Voor nadere informatie over statistische ondersteuning kunt u contact opnemen met;