Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Urban waters
U bevindt zich hier:

Stadswateren

waterkwaliteitsbeoordelingen en maatregelen

Wij voeren al vele jaren ecologische monitoringen en beoordelingen van stadswateren uit om de waterkwaliteit te onderzoeken en eventuele problemen aan het licht te brengen. Daarnaast adviseren wij over het oplossen van vastgestelde problemen. Oplossingen om het water schoon en veilig te maken en houden zijn o.a. een groen bagger- en schoningsbeheer, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het plaatsen van mosselfilters.

Stadswaterproblematiek

Veel Nederlandse stadswateren hebben te maken met een lage biodiversiteit en (blauw)algenproblemen in de zomer. De lage biodiversiteit kan verschillende oorzaken hebben zoals zuurstofloosheid, onvoldoende doorzicht voor de groei van waterplanten, de afwezigheid van structuren zoals oeverplanten en schone waterbodem waarop waterinsecten (macrofauna) kunnen leven. Algenproblemen worden vaak veroorzaakt door een teveel aan voedingsstoffen in het water.
Water van onvoldoende kwaliteit is niet alleen schadelijk voor de ecologie, maar kan ook een gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Onderzoek: monitoring en beoordeling stadwateren

Wij onderzoeken waterkwalitiet hebben veel ervaring met het uitvoeren van ecologische beoordelingen van stadswateren. Ook voeren we een Quick Scan Blauwalgen uit. Met behulp van vegetatie-opnames, het beoordelen van de morfologie en bodemgesteldheid (zoals waterdiepte en -vorm, bodem- en oeverprofiel), hydrologie (EGV, pH, stroomsnelheid, doorzicht) en belevingskenmerken is de kwaliteit van het stadswater en de oever te bepalen. Tevens is het mogelijk algenconcentraties te meten en watermonsters te nemen. In ons laboratorium kan worden bepaald welke (eventueel giftige) algensoorten aanwezig zijn.

Inrichting en beheermaatregelen: natuurvriendelijke oevers, helofyten- en mosselfilters

Naast de monitoring en beoordeling adviseren over mogelijke maatregelen om kwaliteitsproblemen aan te pakken. Natuurvriendelijke oevers kunnen het ecologisch functioneren van wateren verbeteren. Door het ontwikkelen van een geleidelijke overgang van land naar water ontstaat een grotere variatie aan  levensgemeenschappen en is er meer ruimte voor water.  Het op maat aanpassen van het bagger- en schoningsbeheer kan zorgen voor een betere vegetatiegemeenschap waardoor de kans op algenbloei lager wordt. In stadswateren met algenproblemen kunnen mosselen ingezet worden om het water te filteren. Mosselen eten algen en leggen zweefstof vast. Wij hebben ervaring met het plaatsen van innovatieve groeistructuren waar mosselen op kunnen groeien waardoor de filtercapaciteit van het water wordt vergroot. Hierbij kunnen van nature aanwezige mosselen worden gebruikt of mosselen worden gekweekt. Kunstmatige structuren hebben daarnaast positieve effecten op andere waterinsecten.

Contactpersonen: