Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Subsidy scheme surveys
U bevindt zich hier:

Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) karteringen

De bij het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) gehanteerde methodiek sluit goed aan bij de werkwijze die we al vele jaren toepassen bij vegetatie- en plantensoortenkartering, broedvogelinventarisaties en monitoring van insecten. We hebben daardoor een heldere visie op de toepassingen van SNL karteringen: de monitoring kan zonder veel extra moeite, veel meer waardevolle informatie opleveren. 

Ervaring met kartering

We hebben veel ervaring met vegetatie- en plantensoortenkarteringen, vooral voor Staatsbosbeheer. Deze zijn uitgevoerd in het hele land, in vrijwel alle ecosystemen. Ook Broedvogelkarteringen voeren we uit in het hele land. Ervaring met monitoring van libellen, sprinkhanen en vlinders zijn vooral opgedaan bij projecten voor waterschappen.

Kleine aanpassingen in aanpak vegetatiekarteringen Staatsbosbeheer voldoende

Voorbeelden van SNL karteringen

Op deze pagina vindt u voorbeelden van SNL karteringen, uitgevoerd door Bureau Waardenburg.

Conctactpersoon